Didžiųjų kačių prieglobstis

Rūko gaubiamas vešliu mišku apaugęs Nagaraholės (Nagarahole) tigrų rezervato kraštovaizdis Indijos pietvakarinėje Karnatakos (Karnataka) valstijoje atrodo pasakiškai.

Autorius: udhijit Bhattacharjee

Lankytojams atviras mažiau nei dešimtadalis 848 km2 ploto parko. Pietiniame šios turistinės zonos gale teka krūmais ir aukštomis žolėmis apaugusi Kabinio (Kabini) upė. Už jos driekiasi pievos, upeliai ir tankūs miškai. Tokioje aplinkoje tigrai ir leopardai puikiai sugyvena: tigrai slampinėja pomiškyje, o leopardai dykinėja medžiuose, atokiau nuo tigrų.

Gamtosaugos pastangoms davus rezultatų, per pastarąjį dešimtmetį tikimybė Nagaraholėje ir daugelyje kitų Indijos gamtos rezervatų išvysti šias didžiąsias kates gerokai padidėjo. Per pastarąją apskaitą Nagaraholėje suskaičiuoti 135 tigrai - šis skaičius daugiau nei dvigubai viršija buvusįjį prieš dešimtmetį.Didžiųjų kačių ateitis Nagaraholėje ir panašiuose rezervatuose iš dalies priklauso nuo to, kaip pavyks sumažinti gyvūnų ir kaimyninių bendruomenių konfliktų.

 

NG 2022 kovas

Dar Šiame numeryje:

Už žemę sumokama gyvybe

Autorius Jordan Salama
Fotografė Florence Goupil

Kolumbijoje būti aktyvistu reiškia būti pavojuje. Išlaisvinus kadaise sukilėlių kontroliuotas žemes suklestėjo mokslas ir turizmas, bet drauge imta nežabotai išnaudoti išteklius.
Į atsivėrusias teritorijas plūstelėjo auksakasiai, galvijų augintojai ir narkotikų kontrabandininkai, o vietos gyventojai, išdrįsę ginti savo žemes ir kultūrą, tapo aukomis.

Bogotoje įsikūrusio pelno nesiekiančio Vystymosi ir taikos studijų instituto (INDEPAZ) duomenimis, nuo 2016 m. taikos sutarties buvo nužudyti 1297 kolumbiečių visuomeniniai lyderiai, afrokolumbiečiai žemės gynėjai bei aplinkosaugininkai.

Valstybės negebėjimas įsitvirtinti buvusiose konflikto zonose leido suvešėti nusikalstamoms grupuotėms, kurios ėmė grumtis dėl gamtos išteklių, kontrabandos koridorių ir uostų, per kuriuos gali gabenti neteisėtas prekes. Aktyvistai nenusileidžia, bet už tai sumoka gyvybėmis.


Svirplių gaudytojai

Autorė Halima Athumani
Fotografas Jasper Doest

Naktis šalta, ant kalvos pietvakarinėje Ugandos dalyje pučia stiprus vėjas.
Oro srautas barškina metro pločio ir dviejų metrų ilgio skardos lakštus, iš kurių suformuo- tos nuožulnios didžiulių vabzdžių spąstų sienos. Už kelių metrų burzgia dyzelinis generatorius, tiekiantis energiją 400 vatų lempai gaudyklės viduryje. Žmogų tokia ryški šviesa akina, bet lyg magnetas traukia Ruspolia di erens rūšies svirplius. Ugandoje jie vadinami tiesiog žiogais arba nsenenais.

Pasūdyti ir paskrudinti svirpliai Ugandoje laikomi skanėstu. Turgavietėse, taksi parkuose ir pakelėse jų galima įsigyti po 2 JAV dolerius už maišelį. Tačiau tai, kas Ugandoje kadaise buvo smulkus rinkimas asmeninėms reikmėms, pastaruoju metu vis sparčiau virsta komercine veikla: siekiant patenkinti augančią paklausą didžiuliais ant kalvų įrengtais spąstais surenkama tonos vabzdžių.